Radny Katowic Łukasz Borkowski został członkiem honorowym naszego Stowarzyszenia! Dziękujemy za wszystkie wspólne akcje,